فروشگاه


شرکت خدمات فنی "خدمت از ما"

09124909930 - 02122880704

خدمات کارواش

40,000 تومان

شرایط درخواست خدمات کارواش

  1. دسترسی به برق در فاصله حداکثر 35 متری الزامی است.
  2. لطفا از عدم وجود اشیاء قیمتی داخل خودرو اطمینان حاصل کنید.
  3. در صورتی که سفارش شما کارواش با آب می باشد، دسترسی به آب در محل الزامی است.