خدمت از ما سامانه آنلاین درخواست خدمات https://khedmatazma.com fa-IR Fri, 20 Sep 2019 16:15:03 +0430 hourly 1 نصب قفل برقی https://khedmatazma.com/subservice/electronic-lock-installation Thu, 12 Sep 2019 11:09:22 +0430 https://khedmatazma.com/subservice/electronic-lock-installation دیوار کشی https://khedmatazma.com/subservice/walling Sat, 29 Dec 2018 09:48:16 +0330 https://khedmatazma.com/subservice/walling تعمیر کولر گازی و اسپلیت https://khedmatazma.com/subservice/air-conditioner-repair Tue, 25 Dec 2018 11:08:13 +0330 https://khedmatazma.com/subservice/air-conditioner-repair واکس و پولیش خودرو https://khedmatazma.com/subservice/car-polish Wed, 18 Sep 2019 11:20:05 +0430 https://khedmatazma.com/subservice/car-polish سرویس و تعمیر کولر آبی https://khedmatazma.com/subservice/evaporative-cooler Tue, 25 Dec 2018 11:11:44 +0330 https://khedmatazma.com/subservice/evaporative-cooler سرویس و تعمیر چیلر https://khedmatazma.com/subservice/chiller-repair Tue, 25 Dec 2018 11:32:43 +0330 https://khedmatazma.com/subservice/chiller-repair کانال سازی و دریچه کولر https://khedmatazma.com/subservice/air-duct-and-vent Tue, 14 May 2019 09:45:59 +0430 https://khedmatazma.com/subservice/air-duct-and-vent نصب چیلر https://khedmatazma.com/subservice/chiller-installation Sat, 14 Sep 2019 16:30:16 +0430 https://khedmatazma.com/subservice/chiller-installation نصب کولر آبی https://khedmatazma.com/subservice/evaporative-cooler-installation Sat, 14 Sep 2019 16:37:03 +0430 https://khedmatazma.com/subservice/evaporative-cooler-installation با لکه های چسب خدا حافظی کنید! https://khedmatazma.com/mag/glue-stain با لکه های چسب خدا حافظی کنید! در این مقاله راههای مناسبی را برای از بین بردن جای چسب بیان کرده ایم که این لکه ها⭐ را به راحتی از سطوح مختلف پاک نمایید. برای پاك كردن چسب رازی از روي فرش ، پاك كردن چسب از روی چوب این مقاله را بخوانید. Wed, 14 Aug 2019 09:18:48 +0430 https://khedmatazma.com/mag/glue-stain