شما در کدام شهر به پرستار سالمند نیاز دارید؟

پرستار سالمند را به متخصصش بسپار

چرا "خدمت از ما" را انتخاب کنم؟

✔️ قیمت مناسب و شفاف ✔️امانتدار و مورد اطمینان
✔️ اتجربه، حرفه‌ای و مسلط به کار ✔️ منظم، مهربان و خوش برخورد
✔️گزینش پرستاران قابل اعتماد در چند مرحله ✔️ ارزیابی مداوم پرسنل توسط تیم پشتیبانی

 

پرستار سالمند

با توجه به رشد جمعیت سالمند در ایران نیازهای رفاهی، مراقبتی و درمانی سالمندان روز به روز در حال افزایش است که یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته و در شان سالمند انجام شود.در شرایطی که فرزندان سالمند زمان کافی برای مراقبت و رسیدگی دائمی به امور سالمند ندارند بهترین راه حل می‌تواند استخدام یک پرستار سالمند در منزل باشد.