چرا "خدمت از ما" را انتخاب کنم؟

✔️ قیمت مناسب و شفاف ✔️متعهد و وقت شناس
✔️ استفاده از مصالح مناسب و باکیفیت ✔️ متخصص باتجربه و حرفه‌ای
✔️ به همراه داشتن ابزار مورد نیاز برای کار ✔️ پیگیری مدوام کار توسط تیم پشتیبانی

 

سمپاشی

اگر در خانه گیاهان تزیینی دارید و یا باغ میوه دارید ، می دانید شادابی و ماندگاری درخت و گیاهان نتیجه¬ی مراقبت صحیح و به موقع از آن ها است. معمولا گیاهان و درختان در معرض آسیب آفات و حشرات هستند. برای جلوگیری از آسیب آفات باید سمپاشی درختان و گیاهان را در برنامه خود قرار دهید. هر گیاه و درختی مواد سمپاشی مخصوصی دارد که بهتر است این کار را به دست متخصص بسپارید. اگر شما هم به خدمات سمپاشی نیاز دارید متخصصان "خدمت از ما" به شما کمک می‌کنند. .