چرا "خدمت از ما" را انتخاب کنم؟

✔️ظاهر مرتب و آراسته ✔️مودب، خوش رفتار و باسلیقه
✔️ احترام به میزبان و مهمانان ✔️ آموزش دیده و باتجربه در مدیریت مجالس
✔️روابط عمومی خوب و قابل اطمینان ✔️ ارزیابی مداوم نیروی مهماندار توسط پشتیبانی

 

نیروی پذیرایی

خوشامدگویی ، آماده کردن وسایل پذیرایی ، چیدن میز غذا و میوه¬ها ، پذیرایی با چای ، نوشیدنی و شیرینی از میهمانان و ... همه از آداب پذیرایی مراسم و مجالس ایرانی است. در مراسمی که جمعیت میهمانان زیاد است ، میزبان ترجیح می¬دهد نیروهای پذیرایی باتجربه این آداب را به جای آورند. خدمات پذیرایی در "خدمت از ما" توسط نیروهای مودب و بامهارت در مجالس ، مراسم و همایش های شما انجام می¬شود.