برای انجام کارهای بزرگ آمده‌ایم، آماده‌اید؟

در دوره ای که همه چیز سریع اتفاق می‌افتد، بهتر اسـت همراه با موج هـا حرکت کنیم. "خدمت از ما" بازار آنلاین خدمات است، مکانی که در آن انواع خدمات روزمره به مشتریان ارائه می‌شود و افراد متخصص در حرفه‌های مختلف می‌توانند در آن کسب درآمد کنند. این روزها ما با هدف رسیدن به قله های موفقیت و پیشتاز شـدن در بازار، در حال بزرگتر شدن هستیم. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهایتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم.

ارزش های ما در خدمت از ما

اشتیاق برای رشد و توسعه حرفه ای

اشتیاق برای رشد و توسعه حرفه ای

 • چابک هستیم و به سرعت یاد می‌گیریم
 • انعطاف پذیریم و از تغییر و تحول استقبال می کنیم
 • برای رشد در تلاشیم و هر روزمان با روز قبل متفاوت است
 • مسئولیت های چالشی داریم و جلودار صنعت خودمان هستیم
محیط کار صمیمی و پویا

محیط کار صمیمی و پویا

 • یک خانواده و مملو از حس مالکیت هستیم
 • روح همکاری و همدلی در میان ما جریان دارد
 • الگوی عملی یکدیگریم و برای موفقیت هم تلاش می کنیم
 • به دنبال استعدادهای برتریم و بهترین ها را جذب می کنیم
نتیجه گرایی و هدف بزرگ

نتیجه گرایی و هدف بزرگ

 • پیشرو، متعهد و مسئولیت پذیر هستیم
 • تک تک ما باور داریم که کارمان مهم است
 • از منابع مالی و غیر مالی درست بهره‌وری می‌کنیم
 • کارها را بهینه انجام می دهیم و نتیجه اهمیت زیادی برایمان دارد

فرصت های شغلی