اپلیکیشن خدمت از ما

با اپلیکیشن راحت تره!

"خدمت از ما" به رایگان و در کمتر از 3 دقیقه نزدیک ترین متخصص را به شما معرفی میکند.

اپلیکیشن خدمت از ما

دیگه از کسی نپرس، همه این جا هستن!

نظافتچی، برقکار، کارواش، پرستار، لوله کش، نصاب و همه کسایی که تو خونه بهشون نیاز داری این جا هستن! شما به کدوم نیاز داری؟

اپلیکیشن خدمت از ما

یه کارواش ساده اینقدر معطلی نداره

دیگه به صف کارواش و اون همه معطلی فکر نکن، هر جا که هستی (خونه یا محل کار) اپلیکیشن رو نصب کن و سفارش کارواش بده. بدون نیاز به پرداخت انعام و معطلی

با اپلیکیشن راحت تره!

"خدمت از ما" به رایگان و در کمتر از 3 دقیقه نزدیک ترین متخصص را به شما معرفی میکند.

دیگه از کسی نپرس،همه این جاهستن!

نظافتچی، برقکار، کارواش، پرستار، لوله کش، نصاب و همه کسایی که تو خونه بهشون نیاز داری این جا هستن! شما به کدوم نیاز داری؟

یه کارواش ساده اینقدر معطلی نداره

بدون نیاز به پرداخت انعام و معطلی، هر جا که هستی (خونه یا محل کار) اپلیکیشن رو نصب کن و سفارش کارواش بده.

loading