شرکت خدمات فنی "خدمت از ما"

09124909930 - 02122880704

خدمت از ما

شرک خدماتی خدمت از ما ارائه خدمات منزل ، لوله بازکنی ، تخلیه چاه ، نظافت منزل ، ایزوگام ، باغبانی ، تعمیر سیستم گرمایشی ، تعمیر سیستم سرمایشی ، تعمیر لوزم منزل ، باغبانی ، لوله کشی ساختمان ، نقاشی ساختمان ، گودبرداری و....

لوله بازکنی

لوله بازکنی شیراز لوله بازکنی تهران لوله بازکنی اصفهان لوله بازکنی مشهد لوله بازکنی تبریز لوله بازکنی اهواز لوله بازکنی و تخلیه چاه در شیراز لوله بازکنی و تخلیه چاه در تهران لوله بازکنی و تخلیه چاه در اصفهان لوله بازکنی و تخلیه چاه در مشهد لوله بازکنی و تخلیه چاه در تبریز لوله بازکنی و تخلیه چاه در اهواز لوله بازکنی در شیراز لوله بازکنی در تهران لوله بازکنی در اصفهان لوله بازکنی در مشهد لوله بازکنی در تبریز لوله بازکنی در اهواز لوله بازکنی و تخلیه چاه شیراز لوله بازکنی و تخلیه چاه تهران لوله بازکنی و تخلیه چاه اصفهان لوله بازکنی و تخلیه چاه مشهد لوله بازکنی و تخلیه چاه تبریز لوله بازکنی و تخلیه چاه اهواز

تخلیه چاه

تخلیه چاه شیراز تخلیه چاه تهران تخلیه چاه اصفهان تخلیه چاه مشهد تخلیه چاه تبریز تخلیه چاه اهواز تخلیه چاه ولوله بازکنی در شیراز تخلیه چاه ولوله بازکنی در تهران تخلیه چاه ولوله بازکنی در اصفهان تخلیه چاه ولوله بازکنی در مشهد تخلیه چاه ولوله بازکنی در تبریز تخلیه چاه ولوله بازکنی در اهواز تخلیه چاه در شیراز تخلیه چاه در تهران تخلیه چاه در اصفهان تخلیه چاه در مشهد تخلیه چاه در تبریز تخلیه چاه در اهواز تخلیه چاه ولوله بازکنی شیراز تخلیه چاه ولوله بازکنی تهران تخلیه چاه ولوله بازکنی اصفهان تخلیه چاه ولوله بازکنی مشهد تخلیه چاه ولوله بازکنی تبریز تخلیه چاه ولوله بازکنی اهواز

نظافت منزل

نظافت منزل شیراز نظافت منزل تهران نظافت منزل اصفهان نظافت منزل مشهد نظافت منزل تبریز نظافت منزل اهواز نظافت منازل شیراز نظافت منازل تهران نظافت منازل اصفهان نظافت منازل مشهد نظافت منازل تبریز نظافت منزل اهواز نظافت اداره شیراز نظافت اداره تهران نظافت اداره اصفهان نظافت اداره مشهد نظافت اداره تبریز نظافت اداره اهواز نظافت راه پله شیراز نظافت راه پله تهران نظافت راه پله اصفهان نظافت راه پله مشهد نظافت راه پله تبریز نظافت راه پله اهواز نظافت منزل در شیراز نظافت منزل در تهران نظافت منزل در اصفهان نظافت منزل در مشهد نظافت منزل در تبریز نظافت منزل در اهواز نظافت منازل در شیراز نظافت منازل در تهران نظافت منازل در اصفهان نظافت منازل در مشهد نظافت منازل در تبریز نظافت منازل در اهواز نظافت اداره در شیراز نظافت اداره در تهران نظافت اداره در اصفهان نظافت اداره در مشهد نظافت اداره در تبریز نظافت اداره در اهوازنظافت راه پله در شیراز نظافت راه پله در تهران نظافت راه پله در اصفهان نظافت راه پله در مشهد نظافت راه پله در تبریز نظافت راه پله در اهواز

ایزوگام
ایزوگام شیراز ایزوگام تهران ایزوگام اصفهان ایزوگام مشهد ایزوگام تبریز ایزوگام اهواز قیرگونی شیراز قیرگونی تهران قیرگونی اصفهان قیرگونی مشهد قیرگونی تبریز قیرگونی اهواز انواع ایزوگام شیراز انواع ایزوگام تهران انواع ایزوگام اصفهان انواع ایزوگام مشهد انواع ایزوگام تبریز انواع ایزوگام اهواز ایزوگام در شیراز ایزوگام در تهران ایزوگام در اصفهان ایزوگام در مشهد ایزوگام در تبریز ایزوگام در اهواز قیرگونی در شیراز قیرگونی در تهران قیرگونی در اصفهان قیرگونی در مشهد قیرگونی در تبریز نظافت منازل در اهواز انواع ایزوگام در شیراز انواع ایزوگام در تهران انواع ایزوگام در اصفهان انواع ایزوگام در مشهد انواع ایزوگام در تبریز انواع ایزوگام در اهواز
لوله کشی
لوله کشی ساختمان شیراز لوله کشی ساختمان تهران لوله کشی ساختمان اصفهان لوله کشی ساختمان مشهد لوله کشی ساختمان تبریز لوله کشی ساختمان اهواز لوله کشی گاز شیراز لوله کشی گاز تهران لوله کشی گاز اصفهان لوله کشی گاز مشهد لوله کشی گاز تبریز لوله کشی گاز اهواز لوله کشی آب شیراز لوله کشی آب تهران لوله کشی آب اصفهان لوله کشی آب مشهد لوله کشی آب تبریز لوله کشی آب اهواز لوله کشی ساختمان در شیراز لوله کشی ساختمان در تهران لوله کشی ساختمان در اصفهان لوله کشی ساختمان در مشهد لوله کشی ساختمان در تبریز لوله کشی ساختمان در اهواز لوله کشی گاز در شیراز لوله کشی گاز در تهران لوله کشی گاز در اصفهان لوله کشی گاز در مشهد لوله کشی گاز در تبریز نظافت منازل در اهوازلوله کشی آب در شیراز لوله کشی آب در تهران لوله کشی آب در اصفهان لوله کشی آب در مشهد لوله کشی آب در تبریز لوله کشی آب در اهواز
قالیشویی
قالیشویی شیراز قالیشویی تهران قالیشویی اصفهان قالیشویی مشهد قالیشویی تبریز قالیشویی اهواز بهترین قالیشویی شیراز بهترین قالیشویی تهران بهترین قالیشویی اصفهان بهترین قالیشویی مشهد بهترین قالیشویی تبریز بهترین قالیشویی اهواز قیمت قالیشویی شیراز قیمت قالیشویی تهران قیمت قالیشویی اصفهان قیمت قالیشویی مشهد قیمت قالیشویی تبریز قیمت قالیشویی اهواز قالیشویی در شیراز قالیشویی در تهران قالیشویی در اصفهان قالیشویی در مشهد قالیشویی در تبریز قالیشویی در اهواز بهترین قالیشویی در شیراز بهترین قالیشویی در تهران بهترین قالیشویی در اصفهان بهترین قالیشویی در مشهد بهترین قالیشویی در تبریز نظافت منازل در اهواز قیمت قالیشویی در شیراز قیمت قالیشویی در تهران قیمت قالیشویی در اصفهان قیمت قالیشویی در مشهد قیمت قالیشویی در تبریز قیمت قالیشویی در اهواز
ساختمان
نقاشی ساختمان شیراز نقاشی ساختمان تهران نقاشی ساختمان اصفهان نقاشی ساختمان مشهد نقاشی ساختمان تبریز نقاشی ساختمان اهواز گودبرداری ساختمان شیراز گودبرداری ساختمان تهران گودبرداری ساختمان اصفهان گودبرداری ساختمان مشهد گودبرداری ساختمان تبریز گودبرداری ساختمان اهواز خاکبرداری ساختمان شیراز خاکبرداری ساختمان تهران خاکبرداری ساختمان اصفهان خاکبرداری ساختمان مشهد خاکبرداری ساختمان تبریز خاکبرداری ساختمان اهواز نقاشی ساختمان در شیراز نقاشی ساختمان در تهران نقاشی ساختمان در اصفهان نقاشی ساختمان در مشهد نقاشی ساختمان در تبریز نقاشی ساختمان در اهواز گودبرداری ساختمان در شیراز گودبرداری ساختمان در تهران گودبرداری ساختمان در اصفهان گودبرداری ساختمان در مشهد گودبرداری ساختمان در تبریز نظافت منازل در اهواز خاکبرداری ساختمان در شیراز خاکبرداری ساختمان در تهران خاکبرداری ساختمان در اصفهان خاکبرداری ساختمان در مشهد خاکبرداری ساختمان در تبریز خاکبرداری ساختمان در اهواز
تعمیر سیستم گرمایشی
تعمیر پکیج دیواری شیراز تعمیر پکیج دیواری تهران تعمیر پکیج دیواری اصفهان تعمیر پکیج دیواری مشهد تعمیر پکیج دیواری تبریز تعمیر پکیج دیواری اهواز تعمیر آبگرمکن شیراز تعمیر آبگرمکن تهران تعمیر آبگرمکن اصفهان تعمیر آبگرمکن مشهد تعمیر آبگرمکن تبریز تعمیر آبگرمکن اهواز هواگیری شوفاژ شیراز هواگیری شوفاژ تهران هواگیری شوفاژ اصفهان هواگیری شوفاژ مشهد هواگیری شوفاژ تبریز هواگیری شوفاژ اهواز تعمیر پکیج دیواری در شیراز تعمیر پکیج دیواری در تهران تعمیر پکیج دیواری در اصفهان تعمیر پکیج دیواری در مشهد تعمیر پکیج دیواری در تبریز تعمیر پکیج دیواری در اهواز تعمیر آبگرمکن در شیراز تعمیر آبگرمکن در تهران تعمیر آبگرمکن در اصفهان تعمیر آبگرمکن در مشهد تعمیر آبگرمکن در تبریز نظافت منازل در اهواز هواگیری شوفاژ در شیراز هواگیری شوفاژ در تهران هواگیری شوفاژ در اصفهان هواگیری شوفاژ در مشهد هواگیری شوفاژ در تبریز هواگیری شوفاژ در اهواز
تعمیر سیستم سرمایشی
تعمیر کولر گازی شیراز تعمیر کولر گازی تهران تعمیر کولر گازی اصفهان تعمیر کولر گازی مشهد تعمیر کولر گازی تبریز تعمیر کولر گازی اهواز تعمیرات کولر گازی شیراز تعمیرات کولر گازی تهران تعمیرات کولر گازی اصفهان تعمیرات کولر گازی مشهد تعمیرات کولر گازی تبریز تعمیرات کولر گازی اهواز تعمیر کولر آبی شیراز تعمیر کولر آبی تهران تعمیر کولر آبی اصفهان تعمیر کولر آبی مشهد تعمیر کولر آبی تبریز تعمیر کولر آبی اهواز تعمیر کولر گازی در شیراز تعمیر کولر گازی در تهران تعمیر کولر گازی در اصفهان تعمیر کولر گازی در مشهد تعمیر کولر گازی در تبریز تعمیر کولر گازی در اهواز تعمیرات کولر گازی در شیراز تعمیرات کولر گازی در تهران تعمیرات کولر گازی در اصفهان تعمیرات کولر گازی در مشهد تعمیرات کولر گازی در تبریز نظافت منازل در اهواز تعمیر کولر آبی در شیراز تعمیر کولر آبی در تهران تعمیر کولر آبی در اصفهان تعمیر کولر آبی در مشهد تعمیر کولر آبی در تبریز تعمیر کولر آبی در اهواز
باغبانی
باغبانی شیراز باغبانی تهران باغبانی اصفهان باغبانی مشهد باغبانی تبریز باغبانی اهواز سمپاشی شیراز سمپاشی تهران سمپاشی اصفهان سمپاشی مشهد سمپاشی تبریز سمپاشی اهواز چمن زنی شیراز چمن زنی تهران چمن زنی اصفهان چمن زنی مشهد چمن زنی تبریز چمن زنی اهواز باغبانی در شیراز باغبانی در تهران باغبانی در اصفهان باغبانی در مشهد باغبانی در تبریز باغبانی در اهواز سمپاشی در شیراز سمپاشی در تهران سمپاشی در اصفهان سمپاشی در مشهد سمپاشی در تبریز نظافت منازل در اهواز چمن زنی در شیراز چمن زنی در تهران چمن زنی در اصفهان چمن زنی در مشهد چمن زنی در تبریز چمن زنی در اهواز

چه سرویسی لازم دارید؟

 
 

چه سرویسی لازم دارید؟

شرکت خدماتی خدمت از ما

تاسیسات

تخلیه چاه و لوله بازکنی


لوله بازکنی و تخلیه چاه - تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه - تعمیرشیر آلات - تعویض ونصب توالت فرنگی وایرانی و لایروبی چاه - لوله کشی - ایزوگام - خدمات منزل

تعمیر لوازم خانگی

تعمیروسایل خانه و آشپزخانه


یخچال وفریزر / لباسشویی / ظرفشویی / اجاق گاز ومایکروویو / جارو برقی / دستگاه تصفیه آب ودستگاه هواساز - خدمات منزل

تعمیر سیستم های

سرمایشی و گرمایشی


پکیج ، کولر گازی واسپیلت - آب گرم کن و آب سرد کن . شوفاژ - خدمات منزل

دیگر خدمات

سیم کشی و کلید سازی


کلیدسازی وقفل سازی شبانه روزی \ سیم کشی\باغبانی \خرده کاری ساختمان, نظافت منزل و ادارات , تخریب و گودبرداری - خدمات منزل

بیشتر بدانید

1شرکت خدماتی

آیا تا به حال مشکلات تاسیساتی برای منزل شما پیش آمده است؟
زمانی که لوله فاضلاب منزل می گیرد، با کدام شرکت خدماتی تماس می گیرید؟
از نظافت منزل خود در آخرین تماس با شرکت خدماتی راضی نبودید؟
سرعت عمل و اقدام شرکت خدماتی برای شما مهم می باشد؟
زمانی که با یک شرکت خدماتی تماس میگیرید چه انتظاراتی از آن شرکت دارید؟
شماره شرکت خدماتی را در گوشی خود ذخیره دارید؟
در مواقعی حساسی که مشکلی پیش آمده نمی دانید با کجا تماس بگیرید؟
شما اگر یک بار به سایت ما سر بزنید و شماره شرکت خدماتی ما را در تلفن همراه خود ذخیره کنید، در هر زمان که مشکلی پیش آمد، با یک تماس ما به یاری شما می آییم.
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

2تخلیه چاه

پر شدن چاه ها به دلایل مختلف مسئله ای اجتناب ناپذیر در ساختمان ها می باشد و باید با روش ها و توسط متخصصین ماهر تخلیه چاه صورت گیرد.
اما از کجا بفهمیم عملیات تخلیه چاه ضروری است ؟
یکی از روش ها این است که به آب ریز توجه شود، سوسک ها معمولا در چاه زندگی می کنند و در صورتی که زیستگاه شان با آب در تماس باشد سعی در خروج از آن می کنند در صورتی که این حشرات را خیلی زیاد در محیط می بینید، نسبت به مدت زمان مشابه سالیان قبل این می تواند یکی از نشانه های پر شدن چاه باشد.
یکی دیگر از نشانه های گرفتگی ناگهانی آب ریز فاضلاب می باشد به شکلی که با مصرف آب توسط طبقات فوقانی سطح آب دائما رو به افزایش باشد و …
از محل کفشوی و سیفون چاه توالت و دستشویی منزل بوی نامطبوعی به مشام می رسد. و چنانچه مادر چاه فاضلاب در محوطه حیاط باشد ، به علت پرشدن چاه سطح موزاییک فرش روی دهانه آن خیس می شود.
در موارد حاد پرشدن چاه فاضلاب با بی کششی آب و به اصطلاح بالا زدن و پس زدن آب و فضولات در توالت، آب و کف صابون در کفشوی حمام، همچنین در سیفون دستشویی و یا آشپزخانه مشخص می شود. در چنین مواردی به ممکن است که در مسیرها، گرفتگی لوله هم بوجود آمده باشد.
ما با خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه ، ایزوگام، تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی، نظافت و... همراه شما هستیم.
شرکت خدماتی خدمت از ما فعال در زمینه تاسیسات ساختمانی از جمله تخلیه چاه آماده هرگونه همکاری با مشتریان، صاحبان کارخانه‎ها، ادارات، سازمان‎ها، برج‎ها و ساختمان‎های آپارتمانی و ویلایی در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران را دارد. ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان بصورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم. برای دریافت مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید. تماس با : 09124909930 یا 02122880704
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

3 لوله بازکنی

گرفتگی لوله ها از طبیعی ترین مشکلاتی است که در صورت عدم رعایت نکات مربوطه، برای آنها پیش می آید و پس از آن شما به روش های متفاوت برای لوله بازکنی و تخلیه چاه احتیاج خواهید داشت. لوله بازکنی روش های متفاوتی دارد :
1. لوله بازکنی با پمپ دستی
2. لوله بازکنی با پودر
3. لوله بازکنی با آب جوش
4. لوله بازکنی با اسید
روش هایی که در بالا برای لوله بازکنی ذکر شد، از جمله روش های خانگی برای از بین بردن گرفتگی ها محسوب می شوند اما اگر نتوانستید به هر دلیلی عملیات لوله بازکنی را با روش های بالا انجام دهید، یک تماس با کارشناسان ما کافی است تا با روش های دیگر لوله بازکنی از جمله لوله بازکنی با دستگاه تراکم هوا و یا بازکردن سیستم لوله کشی منزل در قسمت مربوطه، عملیات لوله بازکنی را به بهترین نحو برای شما انجام دهند. تماس با 09124909930 یا 02122880704
گرفتگی لوله های ظرفشویی زمانی اتفاق میافتد که مواد غذایی و ذرات زاید وارد شده از سینک ظرفشویی، در قسمتی از مجاری ظرفشویی گیر کرده و راه آب را مسدود کنند. این گرفتگی ممکن است در هر قسمت از لوله اتفاق بیافتد اما عمومی ترین مکان انسداد لوله در قسمت شترگلو (سیفون) و خرطوم است. این دو قسمت ویژگیهای خاصی دارند که باعث میشود مواد راحت تر در آنها گرفتار شوند و راه لوله را ببندند.
1. شترگلو (سیفون)
همان طور که میدانید شترگلو لوله ای خمیده مانند گلوی شتر یا علامت مد (~) است. خمیدگی های شترگلو برای جلوگیری از نفوذ بو و گازهای فاضلاب به داخل منزل است. این یکی از خواص شترگلو است؛ اما این خاصیت یک مشکل هم دارد. مشکل این است که خمیدگی های شترگلو مکان مناسبی برای ایجاد انسداد و گرفتگی لوله است. مواد غذایی و دیگر مواد اضافی که از سینک ظرفشویی وارد لوله فاضلاب میشود، در قسمت شترگلو گیر گرده و باعث انسداد لوله میشود. همچنین چربی های شسته شده از روی ظروف به علت چسبندگی زیاد، در این قسمت چسبیده و در بلند مدت باعث گرفتگی لوله میشوند.
2. خرطومی
لوله ای که شترگلو را به دهانه چاه وصل میکند خرطومی است. این لوله نیز استعداد گرفتگی و انسداد را دارد. چربی های ظروف و مواد غذایی به دیواره ها و شیارهای خرطوم میچسبند و باعث گرفتگی لوله میشود. در قسمتهای دیگر لوله احتمال گرفتگی کمتر است، چون در دیگر قسمتها سطح لوله صاف بوده و امکان چسبیدن چربی و غذا به راحتی ممکن نیست.
پیشگیری
قبل از این که لوله فاضلاب ظرفشویی مسدود شود باید نکاتی را رعایت کرد تا از گرفتگی های احتمالی جلوگیری کرد. با انجام این نکات دیگر خیال شما از بابت گرفتگی و انسداد لوله های ظرفشویی راحت بوده و هیچگونه مشکلی در رابطه با لوله فاضلاب ظرفشویی نخواهید داشت. اصلی ترین روش جلوگیری از انسداد، جلوگیری از ورود مواد اضافی به داخل لوله است. اگر چه این روش بسیار ساده و پیش پا افتاده است اما بسیاری از افراد با رعایت نکردن آن دچار این مشکل میشوند و سپس برای حل مشکل به دنبال شماره لوله بازکنی و تخلیه چاه میگردند. در واقع علت اصلی گرفتگی لوله های فاضلاب ورود مواد اضافی به داخل لوله است. لوله فاضلاب مکانی برای عبور آب و فاضلاب است و در صورت ورود مواد اضافی، امکان گرفتگی در آن وجود دارد. با این حال اگر مواد غذایی و مواد اضافی وارد لوله شد، نباید آنها را به حال خود رها کرد. باید مقداری آب درون سینک ظرفشویی ریخت تا مواد اضافی وارد شده به همراه آب از داخل شترگلو و لوله ها عبور کنند.
ما با خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه ، ایزوگام، تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی، نظافت و... همراه شما هستیم.
شرکت خدماتی خدمت از ما فعال در زمینه تاسیسات ساختمانی از جمله لوله بازکنی و تخلیه چاه آماده هرگونه همکاری با مشتریان، صاحبان کارخانه‎ها، ادارات، سازمان‎ها، برج‎ها و ساختمان‎های آپارتمانی و ویلایی در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران را دارد. ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان بصورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم. برای دریافت مشاوره و راهنمایی با شرکت خدماتی خدمت از ما تماس بگیرید. تماس با : 09124909930 یا 02122880704
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

4 ایزوگام

ایزوگام، نام بازرگانی گونه‌ای عایق آمادهٔ ضد نم و رطوبت برای پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است. ایزوگام پوششی است برای عایق کردن که برای جلوگیری از رخنه و نفوذ آب به‌کار می‌رود، و از فرآورده‌های نفتی بدست می‌آید.
ما با خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه ، ایزوگام، تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی، نظافت و... همراه شما هستیم.
شرکت خدماتی خدمت از ما فعال در زمینه ایزوگام و تاسیسات ساختمانی آماده هرگونه همکاری با مشتریان، صاحبان کارخانه‎ها، ادارات، سازمان‎ها، برج‎ها و ساختمان‎های آپارتمانی و ویلایی در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران را دارد. ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان بصورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم. برای دریافت مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید. تماس با : 09124909930 یا 02122880704
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

5 تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی

گرما و سرما، عوامل مهمی در لحظه لحظه زندگی می باشند. درست کار نکردن سیستم گرمایشی در زمستان سرماخوردگی های شدید و کار نکردن سیستم سرمایشی در تابستان، کرما زدگی را به همراه دارند و سیستم منزل یا محل کار شما باید همیشه به بهترین نحو عمل کنند، تا شما به خیال راحت زمان خود را سپری کنید.
ما با خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه ، ایزوگام، تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی، نظافت و... همراه شما هستیم.
شرکت خدماتی خدمت از ما فعال در زمینه تاسیسات ساختمانی از جمله تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی آماده هرگونه همکاری با مشتریان، صاحبان کارخانه‎ها، ادارات، سازمان‎ها، برج‎ها و ساختمان‎های آپارتمانی و ویلایی در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران را دارد. ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان بصورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم. برای دریافت مشاوره و راهنمایی با شرکت خدماتی خدمت از ما تماس بگیرید. تماس با : 09124909930 یا 02122880704
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

6نظافت

نظافت منزل از جمله کارهای سختی است که این روزها به دلیل شاغل بودن افراد خانه و یا مسن بودن آنها، کمتر می توانند برای آن وقت بگذارند، به همین دلیل می توانید با خدمت از ما تماس گرفته تا شما را در نظافت منزل راهنمایی و کمک کنیم و نیرو های نظافتچی خود را به منزل شما بفرستیم.
ما با خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه ، ایزوگام، تعمیر سیستم سرمایشی و گرمایشی، نظافت و... همراه شما هستیم.
شرکت خدماتی خدمت از ما فعال در زمینه تاسیسات ساختمانی از جمله نظافت آماده هرگونه همکاری با مشتریان، صاحبان کارخانه‎ها، ادارات، سازمان‎ها، برج‎ها و ساختمان‎های آپارتمانی و ویلایی در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران را دارد. ما به عنوان همراهان همیشگی شما، آمادگی ارائه مشاوره رایگان بصورت تلفنی و حضوری برای شما مشتریان عزیز را داریم. برای دریافت مشاوره و راهنمایی با ما تماس بگیرید. تماس با : 09124909930 یا 02122880704
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

7لوله کشی

لوله ها برای انتقال مایعات و گازها استفاده می شوند و همان طور که می دانید لوله کشی منزل از مهم ترین کارهایی است که شما باید در منزل انجام دهید. اگر لوله کشی بر اساس اصول مهم و اساسی، توسط افراد خبره صورت نگیرد، اتفاقات ناگواری را برای ساختمان شما به همراه خواهد داشت.
کادر فنی خدمت از ما با انجام لوله کشی و تعمیرات لازم آماده خدمت رسانی به شما هستد.
با یک تماس هر مشکل تاسیساتی را با ما در میان گذاشته تا نیروی فنی خود را به منزل شما بفرستیم.
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

8باغبانی

باغبانی از جمله اموری است که علاوه بر زیبایی محیط زندگی ما، باعث تغییر در روح و روان ما و لذت بردن بیشتر از زندگی می شود. اما باید به این نکته هم توجه کرد که باغبانی کاری تخصصی است و باید این امور را به دست افراد ماهر سپرد.
خدمت از ما با بهره گیری از نیروهای ماهر و متخصص پاسخگو کلیه امور باغبانی شما میبباشد.
تهیه و کاشت انواع نهال های جدید و گل های زینتی
هرس درختان و باغات میوه
سمپاشی درختان و باغ و باغچه ها
پاکنی یا بیل زنی درختان
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

9ساختمان

خدمات ساختمان از جمله دغدغه های اکثر افراد است. اما باید توجه داشته باشیم که انجام خدمات ساختمانی نیاز به تخصص و مهارت بالایی دارد و کار هر کس نیست.
خدمت از ما با بهره گیری از نیروهای ماهر و توانمند پاسخگو کلیه امور ساختمانی شما می باشد.
نقاشی ساختمان
گودبرداری
تعمیر ساختمان
تخریب ساختمان
بنایی ساختمان
ما شما را در مشکلاتتان بخوبی راهنمایی خواهیم کرد. متخصصین شرکت خدماتی خدمت از ما با تمام تلاش در حال فعالیت در زمینه انواع خدمات منزل می باشند. خدمات متنوع ما همراه با دستگاه‎های پیشرفته و نیروی انسانی باتجربه، دغدغه‎های شما در زمینه‎های ساختمانی را پاسخ خواهد داد.

تماس برای خدمات درسراسر ایران


9930 490 0912