علی حیدری

علی حیدری

5.0 (از 4 نظر)
گواهی عدم سوء پیشینه
4 خدمت موفق
معرفی علی حیدری:

عرض‌ارادت‌بنده‌علی‌حیدری‌کارشناس‌رشته‌..حقوق.‌‌15سال‌سابقه‌فعالیت‌درخصوص‌..کلیهدعاوی‌کیفری‌و.حقوقی‌‌..چک‌..سفته..خانواده‌..وغیره.... ارادتمند.تمامی‌سروران‌وهمکاران‌

  • گواهی عدم سوء پیشینه
  • 12 سال سابقه کار
  • یگیری‌دعاوی‌بصورت‌کلی‌.وجزعی.کیفری.حقوقی.و. ثبت.و.... درتمام‌مقاطع‌.تاحصول‌نتیجه...پیگیری‌دعاوی‌وکلای‌دیگر‌‌...‌بصورت‌توافقی
مناطق تحت پوشش
  • تهران
نظرات مشتریان
5.0
از 7 امتیاز
100%
0%
0%
0%
0%
دانلود اپلیکیشن خدمت از ما