ارسلان خزایی

ارسلان خزایی

4.8 (از 5 نظر)
گواهی عدم سوء پیشینه گواهینامه مهارت
کمتر از 3 خدمت موفق
معرفی ارسلان خزایی:

۴۰سال سابقه کار دارم وبیشتر با ادارات دولتی وانبوه سازان وشرکتهای ساختمانی ساختمانهای شخصی فعالیت داشته ودارم سوابق کتبی همراه با رضایت نامه تقدیم میکنم در مورد ضمانت وکیفیت مصالح وکار را به رویت مشتر ی رسانده وهرگونه خسارت رو جبرات میکنم هرچند به امید خدا مشگلی پیش نمیاد بیشتر

  • گواهی عدم سوء پیشینه
  • گواهینامه مهارت مشاهده
  • 40 سال سابقه کار
  • کلیه خدمات ساختمانی شامل کچ کاری سیمان کاری آجرکاری وتعمیرات وتغییرات نقشه تانقاشی ونظافت محل کار صفر تاصد را خودم اجرا میکنم
مناطق تحت پوشش
  • کرمانشاه
نظرات مشتریان
4.8
از 5 امتیاز
80%
20%
0%
0%
0%
دانلود اپلیکیشن خدمت از ما