مجید کریمی

مجید کریمی

3.0
کمتر از 3 خدمت موفق
معرفی مجید کریمی:

بیش از 25 سال است که در حوزه تبلیغات مرتبط با چاپ و نشر فعالیت دارم. نمونه خدمات انجام شده تضمین کننده خدمات ارائه شده خواهد بود. و همچنین ارتباط گسترده و تسلط بر انواع چاپ موجب مشاوره عادلانه و س ودمند برای مشتری خواهد بود. تضمین دریافت خدمات به دو راه میسر خواهد بود یک عقد قرار داد و اخذ مستندات حسن انجام کار در قبال پیش پرداخت در خدمات دارای ارزش کلان دوم اخذ مبلغ خدمات طراحی پس از تایید پیش نمایش طرح توسط مشتری بیشتر

  • 27 سال سابقه کار
  • 1 دریافت هزینه خدمات طراحی پس از تایید مشتری 2 عقد قرار داد و دریافت اوراق بهادار در قبال بیعانه با عنوان حسن انجام کار
مناطق تحت پوشش
  • تهران
نظرات مشتریان
3.0
از 1 امتیاز
0%
0%
100%
0%
0%
دانلود اپلیکیشن خدمت از ما