سلامت سالارسپاهان

سلامت سالارسپاهان

4.8 (از 4 نظر)
7 خدمت موفق
معرفی سلامت سالارسپاهان:

ایرج زاهدی 20سال سابقه سمپاشی دراصفهان و.حومه اصفهان دارم باتجربه چندین ساله وشناخت کافی ازتمام نقاط استان اصفهان ومحله های موریانه خیزبابهترین سموم مجاز بااثرماندگاری طولانی مدت همراه باضمانت نامه مع تبردرخدمت شهروندان محترم هستم بااین امیدکه بتوانم رضایت شمارافراهم کنم.سمپاشی سلامت سالارسپاهان بدنیست بدانیم موریانه هامانند مورچه هادرتمام امورباهم همکاری می کننداین همکاری دلالت برارتباط مستقیم ودقیق همه آنهابایکدیگر داردبه عنوان مثال درجامعه موریانها گرسنه وجودنداردیعنی گرسنه باسیر تماس می گیردواحتیاج خودرابااودر میان می گذارددرکشورآنهافقیر و ثروتمندمعنانداردآنهابااین روش بسیارهوشمندانه وساده جامعه کاملی رابنانهاده اند بیشتر

  • با مدیریت ایرج زاهدی
  • تاسیس شده در سال 1379
  • موریانه زدایی باسم ترکیبی وبین1تا10سال ضمانت معتبر
مناطق تحت پوشش
  • اصفهان : فولادشهر - نجف آباد، خانه اصفهان، خیادان، نجف آباد، مبارکه، بهارستان، فلاطوری، خمینی شهر، ملک شهر، مجتمع مسکونی محتشم کاشانی و...

نظرات مشتریان
4.8
از 4 امتیاز
75%
25%
0%
0%
0%
دانلود اپلیکیشن خدمت از ما