علت های پارس کردن سگ

دسترسی به نزدیک‌ترین متخصصین
علت های پارس کردن سگ

علت های پارس کردن سگ، وابسته به نژاد سگ و شرایط نگهداری سگ می‌تواند، دلایل متفاوتی داشته باشد. یافتن علت های پارس کردن سگ و یا علت زوزه کشیدن سگ در شب، در بیشتر مواقع برای جلوگیری از پارس کردن سگ در شب است؛ و فهمیدن دلیل اینکه چرا سگ ها شب ها پارس میکنند از مواردی است، که افراد قبل از خریداری سگ‌های تربیت شده بخصوص سگ‌های نگهبان در کنار علت های پارس کردن سگ به آن توجه ویژه دارند. صدای سگ که اصطلاح رواج یافته آن پارس کردن است، و همین طور علت های پارس کردن سگ می تواند؛ ریشه در ترس، نگرانی، اضطراب، شادی حیوان داشته و در گونه های خاص مثل سگ های نگهبان و سگ‌ های تربیت شده؛ ممکن است پیام و یا هشداری را به دنبال داشته باشد.

علت های پارس کردن سگ؛ و یا صداهای دیگر حیوان بر اساس باورهای عامیانه و قدیمی نیز تعبیر های خاص و عجیبی داشته است؛ مثلا در بین گذشتگان؛علت های پارس کردن سگ هنگام اذان و یا دلیل زوزه کشیدن سگ هنگام اذان حاوی یک پیام یا پیشامد است! که بعضی از این باورها به نسل امروز منتقل شده است.امروزه با پیشرفت علم داروی ضد پارس سگ و اسپری ضد پارس سگ تولید و در حال حاضر قابل استفاده برای این حیوانات در پت شاپ ها و یا دامپزشکی ها می‌باشد.

 

علت های پارس کردن سگ

 

علت های پارس کردن سگ

پارس کردن سگ و مجموعه ای از انواع صداهای زوزه مانند یا ناله مانندی که سگ از خود تولید می‌کند؛ در بیشتر مواقع یک عامل طبیعی در بین این موجودات است؛ علت‌های پارس کردن سگ می تواند، ایجاد ارتباط با هم نوعان خود؛ انتقال و بروز احساسات تحت تاثیر ترس، شادی و هیجان بوجود آمده باشد؛ از جایی که ما انتظار داریم سگ ها فقط در حالت هشدار و یا اعلان یک اتفاق به ما پارس کنند، بنابراین بدنبال علت های پارس کردن سگ هستیم؛ اگر پارس کردن سگ بی وقفه و آزاردهنده باشد، باید به دنبال دلیل آن باشید. بهتر است، قبل از جلوگیری از پارس کردن سگ به دنبال پیدا کردن علت های پارس کردن سگ باشید.

سگ ها بر اساس نژادشان پارس کردن متفاوتی دارند، بعضی از آنها به دلیل زیاد پارس کردن بیشتر بعنوان سگ های نگهبان خریداری می شوند؛ اما گونه ایی از سگ ها هستند، که صدای پارس آنها به اندازه ای آرام است. که زوزه مانند است. درک و یافتن علت های پارس کردن سگ اولین گام برای کنترل آن می باشد.

 

علت های پارس کردن سگ - جلوگیری از پارس کردن سگ

 

از شایع ترین علت های پارس کردن سگ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هشدار و پیام رسانی: این نوع پارس کردن کاملا طبیعی بوده و مختص زمانی است؛ که فردی به منزل یا ماشین شما نزدیک می‌شود؛ این نوع پارس کردن به دلیل ایجاد حس تهدید در سگ است. علت های پارس کردن سگ در این لحظه اعلام این است، که این محدوده تحت اختیار من است و نوع پارس کردن در این حالت کوبنده، بلند و زنگ دار است؛ اگر این خصلت ژنتیکی به درستی در سگ تربیت شود؛ به یک محافط خوب برای منزل و شما تبدیل می شود.

 

علت های پارس کردن سگ - هشدار و پیام رسانی

 

  • شیطنت و هیجان: این نوع پارس کردن بیشتر در توله سگ ها و سگ های نسبتا جوان رایج بوده و آهنگی ریتمیک و خوش صدا دارد؛ و سگ‌ها در هنگام بازی و هیجان و یا گردش سگها خارج از منزل به این صورت پارس می‌کنند.

 

علت های پارس کردن سگ - شیطنت و هیجان

 

  • جلب توجه: گاهی علت های پارس کردن سگ، ایجاد توجه در شماست، این نوع پارس کردن با صدای لوس گونه و ناله مانند است.

 

علت های پارس کردن سگ - جلب توجه

 

  • اضطراب و نگرانی: علت های پارس کردن سگ با صدای بلند، محکم و پشت سر هم و زوزه مانند ممکن است؛ رفع اضطراب، ترس و نگرانی از تنهایی باشد. سگ‌‌ها با پارس کردن اضطراب خود را کم می‌کنند.
  • کسالت و خستگی: این نوع پارس کردن به اندازه ای ضعیف است، که فقط برای شنیدن خود سگ است؛ این نوع پارس کردن که اصولا صدایی غمگین دارد ناشی از کسالت، بی حوصلگی و تنهایی سگ هاست، برای رفع ناراحتی آنها به دنبال علت های پارس کردن سگ خود باشید و همراهی را برای آن در نظر بگیرید.

 

علت های پارس کردن سگ - کسالت و خستگی

 

  • در پاسخ سگ های دیگر: این نوع پارس کردن در سگ ها یک عمل کاملا تنظیم شده است؛ سگی در خیابان پارس می کند و تمامی سگ های موجود در منازل و کوچه ها در پاسخ به آن پارس می کنند.

 

علت زوزه کشیدن سگ در شب

زوزه کشیدن یک صدای عادی در سگ هاست؛ که برای نشان دادن احساسات و شرایط روحی و درونی خود زوره سر می دهند؛ علت زوزه کشیدن سک در شب ایجاد ارتباط با سگ های دیگر و اعلام حس درونی خود به صاحبش و یا در بعضی موارد اثرات ناشی از خستگی و کسالت را به دنبال دارد. سگ ها گاهی از تنهایی و نداشتن امنیت زوزه می کشند.

 

علت زوزه کشیدن سگ در شب

 

علت زوزه کشیدن سگ بالغ

از سری موارد بررسی علت های پارس کردن سگ، یافتن علت زوزه کشیدن سگ بالغ است؛ زوزه کشیدن در توله سگ ها به دلیل وابستگی و ترس از تنهایی آن هاست؛ اما در سگ های بالغ گاهی برای اعلام قلمرویی بر یک جای خاص و یا اعلام حضور به سگ های دیگر است و ریشه ژنتیکی دارد.

 

علت زوزه کشیدن سگ بالغ

 

جلوگیری از پارس سگ در شب

پارس کردن وقت و بی وقت سگ؛ از بین رفتن آرامش شما و همین طوردر بیشتر مواقع شکایت اطرافیان را به دنبال دارد، و اینکه چرا سگ ها شب ها پارس میکنند؛ شما را وادار به یک فکر اساسی در کنترل پارس کردن سگ در شب و همین طور یافتن علت های پارس کردن سگ در شب می‌کند؛ انجام یک سری نکات تغذیه ای و تربیتی می‌تواند در جلوگیری از پارس سگ در شب موثر باشد.

 

جلوگیری از پارس سگ در شب

 

  • به موقع به سگ غذا دهید و نگذارید از گرسنگی کل شب را پارس کند،
  • سگتان را برای مدت طولانی در جایی نگهداری نکنید؛ عدم فعالیت سگ را عصبی و کسل می کند.
  • تشویق و تنبیه منجر به واکنش هیجانی و عصبی در سگ می‌شود؛ بی دلیل سگتان را تشویق و تنبیه نکنید.
  • برای انجام کارهای درست سگ را تشویق کنید.

 

عواملی که در جلوگیری از پارس کردن سگ در شب موثر است.

 

داروی ضد پارس سگ

در معرفی داروی ضد پارس سگ می‌توان به یک ابزار اشاره کرد، که با ایجاد یک صدای فراصوت در گوش سگ از طریق یک دستگاه، سگ را وادار به سکوت و قطع شدن پارس سگ می‌‌کند؛ یک خاصیت شوک آوری در این نوع دارو وجو دارد؛ که با با بهره وری از این عملکرد جلوی پارس سگ را می‌گیرد.

 

داروی ضد پارس سگ

 

اسپری ضد پارس سگ

اسپری ضد پارس سگ؛ از سری موارد، داروی ضد پارس سگ است؛ که در کنار قلاده و لباس های ضد پارس و پوزه بندو ... ابزارهای جلوگیری از پارس وقت و بی وقت سگ به شمار می‌آید.اسپری ضد پارس سگ، با کاهش استرس در بدن سگ و طعم بدی که دارد سگ را آرام و پارس کردنش را متوقف می کند.

 

اسپری ضد پارس سگ

 

علت پارس سگ هنگام اذان

از موارد پر مخاطب یافتن علت های پارس کردن سگ؛ دلیل زوزه کشیدن سگ هنگام اذان و یا علت های پارس کردن سگ هنگام اذان است؛ که باورهای عامیانه ای برای این اتفاق وجود دارد، اما از آنجایی که پارس کردن سگ معادل صدای آن است، و یک امر ژنتیکی در این حیوان است ، بنابراین هر لحظه از روز ممکن است؛ شنیده شود،و نمی‌توان ارتباطی برای تقارن این اتفاق با لحظه‌های خاص ایجاد کرد.

 

علت پارس سگ هنگام اذان

 

یافتن علت های پارس کردن سگ؛ از موارد مهمی در نگهداری از سگ و همین طور برخورد با سگ است؛ زیرا گاهی پیام آور علت بی قراری سگ؛ وحتی از علائم گرسنگی سگ است؛ داشتن دردهای ناشی از مریضی نیز در سگ ها با پارس کردن منتقل می شود؛ پس خوب است نسبت به دانستن علت های پارس کردن سگ کمی حساسیت به خرج دهید.

4.5 امتیاز از 3211 رای


نگهداری حیوانات خانگی
برای سرویس نگهداری حیوانات خانگی از بهترین متخصصین شهر خود قیمت بگیرید.

"خدمت از ما" بازار آنلاین خدمات است. بعد از ثبت سفارش، از متخصصین مورد اعتماد شهرتان چند پیشنهاد قیمت بگیرید و بهترین را انتخاب کنید.

logo درخواست و پشتیبانی خدمات آنلاین