دریچه بازدید فاضلاب

تخلیه چاه
دریچه بازدید فاضلاب

دریچه بازدید فاضلاب برای رفع مشکلات گرفتگی لوله ها، سیفون و زانوها و تمیز کردن آن ها در ساختمان استفاده می شود که با وجود این دریچه لازم نیست لوله شکافته شود. در ادامه با ماشید تا اطلاعات بیشتری درباره این دریچه در اختیار شما قرار دهیم.

بنر خدمت از ما

دریچه بازدید فاضلاب

دریچه ای است که هنگام لوله کشی ساختمان در بعضی لوله های ساختمان نصب میشود تا هنگام گرفتگی لوله ها، زانو ها و به طور کلی سیستم لوله کشی ساختمان، بتوان گرفتگی ها را بدون نیاز به درآوردن لوله ها و دسترسی مستقیم به قسمتی که گرفتگی دارد، مشکلات آن را برطرف کرد. در هر سیستم فاضلاب باید تعداد کافی دریچه بازدید در پاین ترین نقطه هر لوله فاضلاب قائم، در سر زانو سه راهه ها موقع اتصال یک لوله فرعی به لوله اصلی دیگر، در هر تغییر مسیر و بالاخره در لوله اصلی فاضلاب ساختمان که از دیوار خارجی عبور می کند نصب نمود.


دریچه بازدید اغلب توسط وصاله سه راهه y شکل در مسیر لوله فاضلاب نصب می شوند. برای لوله های فاضلاب تا قطر 4 اینچ، لوله منتهی به دریچه بازدید باید برابر با همان قطر لوله فاضلاب باشد و برای لوله فاضلاب با قطر بیشتر از 4 اینچ، قطر لوله منتهی به دریچه بازدید باید حداقل 4 اینچ و یا بیشتر در نظر گرفته شود. برای لوله های زیر زمینی با قطر بیشتر از 10 اینچ باید یک سوراخ با زانویی 90 درجه در فواصل حداکثر تا 150 فوت نصب شود. دهانه دریچه بازدید فاضلاب باید حدود 2 اینچ بالاتر از سطح کف قرار گیرد تا کار تمیز کردن لوله ها به راحتی صورت پذیرد. برای لوله های فاضلاب افقی به قطر 4 اینچ یا کمتر، در هر 50 فوت و برای لوله ای با قطر بیش تر در هر 100 فوت باید یک دریچه بازدیدفاضلاب نصب شود. دهانه دریچه بازدید فاضلاب توسط درپوش بسته می شود.

نصب دریچه بازدید فاضلاب و نکات آن 

 • دریچه به گونه ای نصب شود که دسترسی به آن آسان باشد.
 • دریچه بازدید باید به اندازه لوله ای باشد که به آن وصل شده است.
 • لازم است دریچه بازدید از دیوار مقابل خود 45 سانتی متر فاصله داشته باشد.
 • از واشر و پیچ و مهره مناسب برای دریچه بازدید استفاده شود.
 • دریچه بازدید فاضلاب در خلاف جهت جریان فاضلاب یا عمود بر آن نصب شود.
 • در صورتی که احتمال یخ زدن آب در لوله وجود داشته باشد لازم است از دریچه بازدید در برابر یخ زدگی محافظت شود.
 • استفاده از این دریچه در فضاهای تهیه مواد خوراکی مانند نانوایی، قصابی و ... مجاز نمی باشد

مکان نصب دریچه بازدید فاضلاب

 • پایین ترین نقطه هر لوله فاضلاب
 • در جایی که لوله ها تغییر مسیر می دهند.
 • آخر لوله ی اصلی فاضلاب ساختمان
 • روی لوله اصلی افقی فاضلاب به فاصله 30 متر از یکدیگر
 • نصب کردن دریچه بازدید فاضلاب در زیر سینک مزیت بزرگی محسوب میشود باری کسی که قصد دارد گرفتگی لوله را رفع کند چرا که زمان و انرژی کمتری برای رفع یک گرفتگی ساده صرف میشود.

لوله منتهی به دریجه بازدید فاضلاب

 • قطر لوله منتهی به دریجه بازدید با قطر لوله فاضلاب مرتبط است. برای لوله های فاضلاب با قطر چهار اینچ، قطر هر دو لوله برابر است. اگر قطر لوله فاضلاب بیش از چهار اینچ باشد، قطر لوله دیگر حداقل چهار اینچ انتخاب می شود.
 • برای راحت شدن فرآیند تمیز کردن لوله ها، دهانه دریچه به اندازه دو اینچ بالاتر از کف قرار می گیرد.
 • فاصله ی قرار گیری لوله ها نیز مسئله دیگری است که باید به آن توجه شود. چنانچه قطر لوله های افقی فاضلاب کمتر از چهار اینچ باشد دریچه ها در فاصله 50 فوت از یکدیگر نصب می شوند و برای لوله های با قطر بیش تر در هر 100 فوت یک دریچه قرار می گیرد.
 • دهانه دریچه بازدید فاضلاب با درپوش بسته می شود.

4.33 امتیاز از 11 رای

تخلیه چاه

برای سرویس تخلیه چاه از بهترین متخصصین شهر خود قیمت بگیرید.

مطالب مرتبط با لوله بازکنی

"خدمت از ما" بازار آنلاین خدمات است. بعد از ثبت سفارش، از متخصصین مورد اعتماد شهرتان چند پیشنهاد قیمت بگیرید و بهترین را انتخاب کنید.

logo درخواست و پشتیبانی خدمات آنلاین
banner
loading