شما در کدام شهر به دربهای اتوماتیک نیاز دارید؟

دربهای اتوماتیک را به متخصصش بسپار

  1. قبل از بازدید توضیحات کامل را به کارشناس مربوطه بدهید تا ابزار مورد نیاز را به همراه داشته باشند.
  2. ممکن است در طول انجام کار خدماتی اضافه گردد که هزینه ی آنها به مبلغ اعلام شده اضافه خواهد شد.
  3. پس از اتمام کار ، حتماً خدمت صورت گرفته را بررسی کنید و از کارشناس تحویل بگیرید.
  4. در نظر داشته باشید که قطعات برقی فقط در صورتیکه از سمت شرکت سازنده ضمانت داشته باشند برای مشتری قابل پیگیری است و این موضوع خارج از وظایف شرکت و کارشناس است.
  5. در صورت نیاز به کارشناسی د رموارد مورد نیاز ، هزینه ی ایاب ذهاب و کارشناسی حساب میگردد.
  6. یمت خدماتیکه نیاز به بازدید کارشناس دارد به صورت توافقی اعلام و تایید میگردد بنابراین در صورت نیاز به استعلام از شرکت ، قبل از نوشتن قرار داد با شرکت تماس داشته باشید.
  7. در صورت نیاز به خرید قطعه هزینه ی آن باید به کارشناس پرداخت گردد.